Časté dotazy k elektrocentrálám

Jaký výkon elektrocentrály potřebuji pro napájení elektromotorů?

Rozběhové proudy dosahující několikanásobku jmenovitého výkonu

U spotřebičů poháněných elektromotory je třeba počítat s tím, že elektromotor při rozběhu z nulových otáček dosáhne - během vteřiny, maximálně během několika vteřin - několika set až až tisíc otáček za minutu. Takovýto rozběh je energeticky mimořádně náročný, vznikne při něm odběrová proudová špička, která extrémně (tří až desetinásobně oproti následujícímu ustálenému běhu) zatíží elektrocentrálu. Rozběhové proudy vznikající u spotřebičů s elektromotory jsou tím nebezpečnější, čím je elektromotor větší. Velmi nepříznivou roli hrají také setrvačné síly, které "brání" rychlému roztočení motoru - typicky například rotor ventilátoru nebo rotor zanořeného čerpadla spojený s rotorem elektromotoru.

Modernější spotřebiče mohou obsahovat elektrické zařízení pro částečné vyhlazení proudové špičky

Pokud spotřebič obsahuje elektrické zařízení pro částečné vyhlazení proudové špičky do poněkud delšího času (soft start, frekvenční měnič, rozběhové vinutí..), je to pro spotřebič i elektrocentrálu podstatně výhodnější, než rozběh elektromotoru "natvrdo". Čím je spotřebič modernější a kvalitnější, tím je pravděpodobnější (ale nikoliv jisté), že tomu tak je. Informaci o rozběhovém proudu by měl dodat dodavatel spotřebiče.

Invertorová elektrocentrála: Co se stane, když připojím spotřebiče s větším celk. příkonem, než je výkon elektrocentrály?

Všechny invertorové elektrocentrály RATO mají elektronickou ochranu - měření výstupního proudu. Při přetížení stroje se na čelním panelu rozbliká nebo rozsvítí červená kontrolka přetížení, případně se stroj okamžitě zastaví. Důrazně se doporučuje stroj nepřetěžovat.

Rámová elektrocentrála s AVR regulací: Co se stane, když připojím spotřebiče s větším celk. příkonem, než je výkon elektrocentrály?

Zasáhne elektronická ochrana nebo jistič nebo tepelná pojistka. Bude blikat nebo svítit červená kontrolka přetížení, případně se stroj okamžitě zastaví.

Jak elektrocentrálu nepřetěžovat?

Elektrocentrálu nezatěžujte nad její provozní výkon, vede to k jejímu poškození!

- Krátkodobě - pouze na 10 minut - lze elektrocentrálu zatížit na její maximální výkon, jehož hodnota je pro daný model elektrocentrály uvedena v technických údajích.

- Pokud se příkon připojovaných spotřebičů blíží provoznímu výkonu elektrocentrály, nepřipojujte je současně najednou, ale postupně. Při připojování elektromotoru sledujte event. přetížení elektrocentrály zvlášť při jeho ROZBĚHU!

Kolik paliva centrála spotřebuje?

Toto je často pokládaná otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Teoreticky by bylo možné uvádět průměr spotřeby paliva za hodinu při nějaké konkrétní zátěži. V praxi se však spotřeba paliva mění podle aktuální zátěže, a může tak kolísat v rozsahu desítek procent. Nejčastěji jsou udávány průměrné hodnoty:

0,5 l paliva za hodinu u centrál s výkonem do 1 kW
1–2 l paliva za hodinu u elektrocentrál s výkonem 2–4 kW
2–3,5 l paliva za hodinu u elektrocentrál s výkonem 5–6 kW
I tyto hodnoty jsou velice orientační a slouží spíše jen k tomu, abyste si udělali hodně hrubou představu.

Invertory: Jak používat úsporný regulátor?

Kapotované invertorové elektrocentrály R1250, R2000, R3000 umožňují zvolit, aby stroj bez zatížení nebo s malým zatížením běžel ve volnoběžných (výrazně nižších) otáčkách. V nízkých otáčkách je hlučnost z principu nižší (kromě toho, že hlučnost sníží výrazně také plastová kapotáž). Tyto typy strojů si pak samy automaticky zvyšují otáčky JEN v případě, kdy stoupne požadavek na odebíraný výkon. Úsporný regulátor se zapíná přepnutím přepínače úsporného režimu do polohy "ON". V této poloze pak funguje automaticky. S tím, že tento vypínač musí být při startu stroje a při jeho vypínání vždy v poloze "OFF" a do polohy "ON" se pak doporučuje přepínat až po nastartování elektrocentrály a jejím krátkém 2-3 min. prohřátí.

Mohu provést startování sepnutím kontaktu v nadřazeném řídícím systému (dálkově) nebo jen startovacím spínačem na ovládacím panelu?

Startovací procedura není tak jednoduchá, jak vypadá na první pohled.
1) Když startujete "ručně"= spínačem z panelu (podobně jako když startujete auto), tak dáte startovací klíček z "0" do "1", pak do "2".
2) Sluchem zkontrolujete, že centrála naskočila a v tom okamžiku vrátíte klíček do pol. "1".
3) Po několika vteřinách (po ustálení chodu) teprve můžete připojit spotřebiče.
4) Pro vypnutí musíte nejprve odpojit spotřebiče a potom dát klíček z polohy "1" do "0".

Z toho je vidět, že jednoduchým sepnutím kontaktu tyto operace neobsloužíte - chce to trochu inteligentnější systém. Nicméně automatické (nebo alternativně dálkové) startování umíme dodat, i jako mezičlánek mezi elektrocentrálou a Vaším nadřazeným řídícím systémem, ale jsou tam určitá omezení.

Jakou použít elektrocentrálu pro napájení obloukové svářečky (obalená elektroda, MMA nebo CO2). Svářečka je jednofázová, invertorová.

Jednofázové svářečky nacházející se na trhu (cca 110A až 170A maximální nastavitelný svařovací proud) obecně potřebují přibližně 5 kW výkon elektrocentrály. Záleží na výrobci a typu svářečky – při zapalování oblouku může dojít k tomu, že – ačkoliv zákazník tvrdí, že nebude nikdy svařovat větším proudem než např. 80A – svářečka si sama pro snadné zapálení mžikově „sáhne“ pro vyšší než nastavený proud. To může způsobit poškození elektrocentrály nebo i svářečky. Invertorové elektrocentrály R1250, R2000 nebo R3000 nejsou pro napájení obloukové svářečky vhodné – nedostatečný výkon. Výjimkou je paralelní spojení dvou kusů R3000. Použít lze pouze některý z rámových (nekapotovaných) RATO typů.

Doporučujeme vyzkoušet spolupráci zákazníkovy svářečky a naší elektrocentrály předem „naživo“ u nás. Kontrolka přetížení na našich elektrocentrálách jednoznačně ukáže, zda je zatížení od dané svářečky pro ni akceptovatelné nebo už ne. Přetěžování nedoporučujeme opakovat vícenásobně!

Jakou použít elektrocentrálu pro napájení obloukové svářečky (obalená elektroda, MMA nebo CO2). Svářečka je třífázová.

V nabídce máme typ RATO R10000D-T. Doporučujeme se podívat i na www.dehray.cz.

Invertorová elektrocentrála: Je možné k el. centrále připojit současně AC i DC zařízení? (tzn. současně dobíjet např. autobaterii, ale i provozovat el. spotřebiče na 230V)

Ano, je možno provozovat na oba režimy AC i DC současně.
Je zde podmínka, že:
- musí být vypnutý úsporný regulátor - ESC" do polohy "OFF".
- dále je nutné při nabíjení akumulátoru přes DC 12V/8,3A brát v úvahu, že zde není regulace dobíjení, je tedy nutné průběžně kontrolovat stav dobíjeného akumulátoru tak, aby nedocházelo k jeho přebíjení. DC výstup není vhodný pro dobíjení hlouběji vybitých akumulátorů - pouze 8A / 12V !!

Invertorová elektrocentrála: Nabíjení akumulátorů 12V z elektrocentrály bez nabíječky?

Výstup 12V DC přímo na elektrocentrále je pro dobíjení akumulátorů proudově nedostatečný. Z centrály vždy napájejte nabíječku, která nabíjí baterii.

Elektrocentrály nemají ochranu proti přebíjení akumulátoru, proto během nabíjení průběžně kontrolujte hodnotu napětí baterie voltmetrem.

Už nabíjecí napětí vyšší o 0,5 V při okolní teplotě cca 25 °C (tj. napětí 14,6 – 14,9 V), zkracuje životnost akumulátoru o třetinu, napětí vyšší o 0,7 V pak až o více než 60 %.

Může na centrálu pršet/sněžit?

Generátor nikdy neprovozovat za deště nebo sněžení.

Jak elektrocentrálu provozovat při nízkých teplotách / v zimě?

Centrály jsou běžně používány např. při horské turistice, caravaningu atd i v teplotách -15 či - 20 C.

Skladování v teplém temperovaném místě
Vzhledem k tomu, že bude stroj skladován v teplém temperovaném prostoru a po nastartování se jen vytáhne a stroj se prohřeje včetně oleje v motoru svým chodem.
Prohřát stroj během bez zatížení cca 2 - 4 min. před zapojením zátěže.
Stroj je standartně plněn olejem 15W40, při používání zimních oblastech, skladování ve studeném prostředí, kdy se teploty pohybují pod bodem mrazu se pak doporučuje použití oleje nižší viskozity např.10W40.
Doporučujeme používat vždy pokud možno čerstvý benzín s nižším podílem biosložek.

Kde mohu provozovat elektrocentrálu?

Generátor neprovozujte v nevětraných, nedostatečně větraných místnostech nebo v lehce zápalném prostředí. Při nadýchání výfukových plynů hrozí smrt otravou !! Generátor umístit minimálně 1 m od budov nebo připojených přístrojů.

Můžu centrálu položit na bok při převozu?

Při běhu i při transportu musí generátor stát na k tomu určených nožkách, na přibližně vodorovné základně. I při transportu musí zajištěn proti převrácení a posunutí. Při dopravě motor vždy vypnout.

Musím vypouštět benzín před transportem?

Z benzínové nádrže vypusťte všechen benzín.

Úvod | Značka RATO | O elektrocentrálách RATO | Servis | Záruky a garance | Vysvětlivky | Fotogalerie | Kontakt
Elektrocentrály | Motory | Náhradní díly | Výprodej

Kontaktujte nás...
IRIUM s.r.o. Praha, tel.: +420 602 321 418, E-mail: irium@irium.cz
IRIUM s.r.o. Olomouc, tel.: +420 730 510 731

Navštivte i naše další weby:
www.jak-vybrat-elektrocentralu.cz
www.irium.cz | www.grupel.cz | www.dehray.cz | www.kj-power.cz | www.emsa-generatory.cz | www.kipor.cz
facebook: https://www.facebook.com/irium.elektrocentraly